yaşlı bakım hizmeti

Elysium

Elysium, insanlara geniş bir yelpazede hizmet ve destek sağlamak için kurulmuştur. Çalışmalarımız, her türlü dezavantajı ile ya da engelleriyle yaşayan insanların ve özellikle büyüklerimizin kaliteli hayat sürdürmelerini desteklemeyi içermektedir. Bunu, koruyucu aile ve akrabalık bakımı, yatılı bakım, parlliative (yatalak) bakımı , aile danışmanlığı, yatılı yaşlı bakımı ve evde bakım dahil olmak üzere birçok program ve hizmet aracılığıyla yapıyoruz.

İleride bir Ulusal Elysium Sigortası Programı (ESP) sağlayıcısı olarak çeşitli vakıf hizmetleri sunuyor olacağız.

Kapsama alanımız, Orta ve Kuzey Avrupa, Türkiye ve Rusya, Ukrayna, Slav Ülkeleri kentsel toplulukları kapsamaktadır. 200 kadar şanslı bireyimize cennette gibi bir hayatı vadediyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz toplumların ve sektörlerin merkezinde yer alan insanlara değer vermek, onları desteklemek ve onlara ilham vermek. Toplumumuzdaki etkimizin uzun ömürlü olmasını sağlamak için yeterli ölçek ve uygulama olgunluğuna sahip doğru hizmet dengesine sahip olduğumuzdan emin olmak.

Stratejik Planımız üç temel hizmet hedeflerini içeriyor:

  • Yaşlı Bakım Hizmetleri
  • Engelli Desteği
  • Malul Desteği

Temel Dayanaklarımız

Uyumlaştırma

Yaşlı Bakımı toplumunda daha güçlü ve daha geniş bir Elysium misyonunun parçası olarak Avrupa genelinde Yaşlı Bakımında bir Standard oluşmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilirlik

Misyonumuzu devam ettirebilmek ve misafirlerimizi rahat ettirebilmek için mevcut hizmetlerimizin finansal sürdürülebilirliğine odaklanacağız. Türk ve Avrupa Sigorta şirketleri ile süreklilik halinde iş birliği yaparak mali portföyümüzde devletlere ve paydaşlara karşı daima sorumlu bir strateji yürüteceğiz.

Uygulama ve Klinik Mükemmellik

Paydaşlarımıza ve misafirlerimize hizmetlerimizi sunarken, onlar için yaptığımız her şeyde mükemmelliği sağlamak üzere doğru kişilere, sistemlere ve süreçlere sahip olduğumuzdan emin olacağız.

Hem Elysium’un hem de bir bütün olarak sektörün topluma daha fazla destek sağlayabilmesi için hedeflenen ilişki ve ortaklık geliştirme ve güçlü olduğumuz alanlarda düşünce liderliği ve yeniliğe odaklanma yoluyla Toplum Hizmetleri sektörünün lideri olarak profilimizi artıracağız. Hizmetlerimizin ve misyonumuzun yerine getirilmesini desteklemek için çalışanlarımızı ve yeteneklerimizi geliştireceğiz.

Hizmetlerimizin sunumunda çok yönlü bir yaklaşım benimseyeceğiz.

Değerlerimiz

Tüm çalışmalarımız aşağıdaki temel değerlerimiz tarafından yönlendirilmektedir...

Merhamet

İnsan olmanın en belirgin özelliği “merhamet” sahibi olmasıdır. Biz bu inançtayız. Merhamet çok yönlü ve çok çeşitlidir. Gösterenin de görenin de mutlu olduğu bir özelliktir. Bu sebeple biz “merhameti” en önce zikrediyoruz.


Başkalarına zaman ayırma, şefkat ve empati bizim en önemli değerimizdir.

Misyonumuza inanarak ve baktığımız insanların yanı sıra ekibimiz içinde de umut ve neşeyi besleyerek nezaket ve ruh cömertliği ile hareket ederiz.

Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik

Dürüstlük, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri bize rehberlik eder ve her gün işimizde önce kendimize karşı sonra herkese karşı gerçek anlamda dürüstlük uygularız.

Değer ve Saygı

Bir kişinin kim olduğuna bakılmaksızın değer görme ve saygı duyulma hakkına inanırız. Bütün insanların içsel değerini ve çeşitliliğini koşulsuz olarak kucaklar, kültürel olarak uygun uygulamalar sunarız.

Zaman ve Mekân

İnsanlarla bulundukları yerde buluşmaya, tüm insanlar için sessizce sınırsız bir olasılık alanı tutmaya, engelleri azaltmaya, seçenekleri genişletmeye ve potansiyele ulaşmaya çalışıyoruz.

ElysIum Yeni Hayat Merkezi

Tanıtım Videosu

İletişim Kur